lozi-default-thumbnail

The Coffee Bean & Tea Leaf - Thanh Niên

Nhận xét của Lucy Dinh tại The Coffee Bean & Tea Leaf - Thanh Niên: Họp lớp nhân dịp đầu năm quyết định ra coffee bean tụ tập cho nó tiện. :D Nhìn chung quán nằm ở vị trí khá đắc địa có thể...
4.2
(174 đánh giá)
4.094 lượt xem