lozi-default-thumbnail

The Grand Ho Tram Strip

Nhận xét của Luna Truong Cao tại The Grand Ho Tram Strip: **GIẢI TRÍ: có casino ,nine club , coffee , sân golf, spa ... nhiều hoạt động vui chơi ngoài biển nữa ----Coffee ở đây có phục vụ...
3.0
(8 đánh giá)
4.339 lượt xem