lozi-default-thumbnail

The Grand Ho Tram Strip

Nhận xét của Luna Truong Cao tại The Grand Ho Tram Strip: **GIẢI TRÍ: có casino ,nine club , coffee , sân golf, spa ... nhiều hoạt động vui chơi ngoài biển nữa ----Coffee ở đây có phục vụ...
Đã hơn 6 tháng chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
3.0
(4 đánh giá)
4.657 lượt xem