lozi-default-thumbnail

The Sushi Bar - Kumho Asiana

Nhận xét của Coca Nguyên tại The Sushi Bar - Kumho Asiana: Hệ thống sushi bar này mình thường ăn nhất, thích mọi thứ của nó, từ vị tươi của món ăn, cách bài trí không gian, cách phục vụ rất...
Đã hơn 9 tháng chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.1
(42 đánh giá)
4.047 lượt xem