lozi-default-thumbnail

The Sushi Bar - Kumho Asiana

Nhận xét của Coca Nguyên tại The Sushi Bar - Kumho Asiana: Hệ thống sushi bar này mình thường ăn nhất, thích mọi thứ của nó, từ vị tươi của món ăn, cách bài trí không gian, cách phục vụ rất...
4.2
(44 đánh giá)
3.935 lượt xem