lozi-default-thumbnail

The O Cafe - Đặng Văn Ngữ

Nhận xét của Chep Din tại Theo Cafe - Đặng Văn Ngữ: Mình biết đến quán nhờ trước đây hay lui tới cơ sở hai chỗ Chùa Láng :)) Quán này có trước rồi nên nhiều người hay đến đây xem phim và tụ...
3.0
(10 đánh giá)
4.625 lượt xem