lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Thức Coffee - Pasteur

Thức Coffee - Pasteur

Nhận xét của Uyên Lê tại Thức Coffee - 180A Pasteur: Dạo này mô hình cà phê 24h bắt đầu trở nên rầm rộ, Thức không phải quán cà phê duy nhất mở cửa 24h, cũng không phải quán đầu tiên, nhưng...
4.1
(53 đánh giá)
4.950 lượt xem