lozi-default-thumbnail

Tib Restaurant - Hai Bà Trưng

Nhận xét của La Thảo Quỳnh tại Tib Restaurant - Hai Bà Trưng: Trừ giá cả ra, thì đồ ăn, phục vụ, không gian quán đều tốt. Món ăn Huế vừa miệng, nước chấm ngon, thanh đạm va...
4.957 lượt xem