lozi-default-thumbnail

Tib Restaurant - Hai Bà Trưng

Nhận xét của La Thảo Quỳnh tại Tib Restaurant - Hai Bà Trưng: Trừ giá cả ra, thì đồ ăn, phục vụ, không gian quán đều tốt. Món ăn Huế vừa miệng, nước chấm ngon, thanh đạm va...
Đã hơn 4 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.957 lượt xem