lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành

Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành

4.7
(107 đánh giá)
4.638 lượt xem
Pha theo yêu cầu chua nhiều ít đường, giải nhiệt tốt cho những ngày nóng như thế này.
Sobert chanh
0 đ
Pha theo yêu cầu chua nhiều ít đường, giải nhiệt tốt cho những ngày nóng như thế này.