lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành

Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành

4.3
(109 đánh giá)
4.062 lượt xem
Pha theo yêu cầu chua nhiều ít đường, giải nhiệt tốt cho những ngày nóng như thế này.
Sobert chanh

Pha theo yêu cầu chua nhiều ít đường, giải nhiệt tốt cho những ngày nóng như thế này.