lozi-default-thumbnail

Urban Station Coffee Takeaway - Tô Hiến Thành

4.3
(109 đánh giá)
4.062 lượt xem
Mỗi lần đi ra quán cà phê, nghe nhạc bật lên trong cửa hàng rất đã, vừa uống nước vừa tám nữa. Vậy mà về nhà, bật máy tính download bài hát y chang mà nghe tụt hết cả mood. :'(
Có ai đi uống cà phê mà chỉ để nghe nhạc và gọi mấy ly nước có đào giống tui không? =))
Mojito Peach
35.000đ

Mỗi lần đi ra quán cà phê, nghe nhạc bật lên trong cửa hàng rất đã, vừa uống nước vừa tám nữa. Vậy mà về nhà, bật máy tính download bài hát y chang mà nghe tụt hết cả mood. :'(

Có ai đi uống cà phê mà chỉ để nghe nhạc và gọi mấy ly nước có đào giống tui không? =))