lozi-default-thumbnail

Quán Ụt Ụt - Barbecue & Beer

4.3
(139 đánh giá)
3.688 lượt xem
Mới!Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ mua và mang đến cho bạn trong 1 giờ!
?
Loship.vn là dịch vụ giao hàng đến từ Lozi. Bạn chỉ cần đặt món, Loship sẽ đi mua và trao tận tay bạn, chỉ trong 1 giờ!
Đặt món giao ngay

Có rất nhiều đồ ăn tại Quán Ụt Ụt - Barbecue & Beer sẵn sàng được giao đến trước 02:31 trên loship

Đặt ngay