lozi-default-thumbnail
  • Các hình ảnh được chụp tại Vuvuzela Beer Club - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vuvuzela Beer Club - Nguyễn Bỉnh Khiêm

5.0
(50 đánh giá)
4.743 lượt xem
Yummy ✌🏻️
Sườn bò nướng
0 đ
Yummy ✌🏻️