lozi-default-thumbnail

Vuvuzela Beer Club - Trần Thánh Tông

Nhận xét của Quân Đỗ tại Vuvuzela Beer Club - Trần Thánh Tông: Mình đến đây dịp world cup, và cũng đi khá đông. Rất nhiều bạn bè từng khen quán, vì thế mình quyết định đi đông một chút xem...
Đã hơn 2 năm chưa có cập nhật nào ở địa điểm này. Bạn nên gọi trước khi đến.
4.0
(9 đánh giá)
4.137 lượt xem