lozi-default-thumbnail

Z Karaoke

Nhận xét của Chung Ngọc Phương tại Z Karaoke: Được voucher của Foody, mình rủ cả "một nhóm bạn bự" đi hát karaoke nơi này. Thứ nhất là có nhiều người share tiền cho dễ, thứ hai là ăn uống sẽ...
4.604 lượt xem