Mình thích ăn thịt trâu gác bếp, lợn gác bếp, lạp xưởng ở Sơn La 😅 mình thích ăn đồ nướng dân tộc, thích đi chơi vào cuối tuần 😊