Điểm danh 19 cuộn kimbab - cơm cuộn nhân đầy ắp giòn rộm "chắc chắn phải ăn ngay"

12:10, 26 tháng 12, 2015

[Kimbap ngon Sài Gòn] Kimbab chiên, kimbab gà, rồi có loại "trá hình" như bông lan kimbab nữa. Chắc chắn không ai có thể chỉ ăn 1-2 cuộn cơm cuộn được đâu. Trông mấy cuộn kimbab "nhỏ mà có võ" lắm nha!

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Các bộ sưu tập liên quan