Mik chỉ giao ở Quận 1.3.4

Quận 1 PHÍ SHIP 20K

QUẬN 3 CHỈ CÓ ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ SƯƠNG NGUYỆT ÁNH PHÍ SHIP 25K

QUẬN 4 PHÍ SHIP 20K

ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT 15K

ĐƯỜNG HỒ HẢO HỚN 15K