Mình thích ăn sáng ở 52 Trần Phú, mình công tác ở Nha Trang, mình đã có gia đình, thích văn nghệ thể thao, du lichh