Thanh niên với ước mơ ăn sạch thế giới.

Note lại những nơi mình từng càn quét.

Insta chính chủ: @damanfood