Sở thích của mình là ăn uống, đi đủ lịch- muốn béo 😭😭