lozi-default-thumbnail

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Đồ ăn

Kem tuyết 2 màu "ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ" trên phố Hàng Lược

38.047 lượt xemNgày tạo 04/11/2014

Một món ăn không thể đụng hàng, chỉ có ở trên phố Hàng Lược mà thui

Tới đây ngay và luôn để thưởng thức nha <3

Ảnh có trong bộ sưu tập

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Sự kiện nổi bật