#Chúng tôi kinh doanh dựa trên đạo đức và nhân phẩm , bảo đảm sản phẩm như giới thiệu không nói quá lên.

#Không CHIỆU TRÁCH NHIỆM NẾU SỬ DỤNG SAI HƯỚNG DẪN.

#NẾU SỬ DỤNG DỤNG ĐÚNG MÀ KHÔNG HIỆU QUẢ HOÀN TRẢ 150% TIỀN VÀ NGƯNG BÁN SẢN PHẨM NGAY LẬP TỨC.

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN.