Mình là Na. Na hay úp đồ ăn cả review chỗ ăn xịn xịn cho mọi người nhưng mình hổng bán đồ ăn. Mình bán áo thun xịn xịn như đồ ăn mình review. 0961 801 141 đê ̉mua nha.