Tui rất thích gấu bông và sưu tầm giày thể thao cao cổ