Mình thích son rosy.đalat là nơi mình thích nhất.😁