Tên thì ở trên, giớ tính cũng ở trên, thích gi k nói đâu :vvv