"Ăn ngập mặt" với những địa chỉ buffet ngon nhất Sài Gòn

10:16, 17 tháng 11, 2015

Muốn ăn tràn menu mà không cần nhìn giá, hãy đi ăn buffet. ^_^ Hơn chục địa chỉ buffet ngon ở Sài Gòn, việc của mình chỉ cần đi ăn thôi hen. ^_^ Lozi vi diệu lắm, ấn quan tâm là tự động lưu lại trong tài khoản của bạn hen, khỏi phải chụp màn hình chi cho mất công. <3 Mức giá trung bình: 600.000/2 người.

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Các bộ sưu tập liên quan