Chào m.n mk mới vào trang này nên chưa bt, mong m.n giúp đỡ