Tui thích Ăn nhữg món ăn ko có nước

Tui mê phim thái

Ghét đá banh

Thích đi du lịch,shoping