Hallu :))) . Mọi người ai chưa có mã giới thiệu thì soạn B9EYY ngay để nhận ngay 10.000đ vào tải khoản lozi nha! ^^ :3))