Hoàng Công Long.

-nhây,lầy,bựa...bla bla

-đẹp trai vui tính 😊