Làm được bnhiêu thì làm, đừng gắng gượng quá nhiều. Sống theo ý mình muốn, sống một cuộc đời như tranh vẽ. Nét đậm nét nhạt đều phải tự mình vẽ ra!!! Be strong ❤️

Hiện tại chưa có bộ sưu tập nào