Mình là Mèo, một con mèo hơi Béo, nên gọi là Méo, hơi nhiều chuyện, cứ thích hóng hớt review của các bạn, rồi đi ăn, rồi béo 😭😭😭 !!!