* Đầu tư Bitcoin: www.Dautubitcoin.net

* Đầu tư ICO: www.icongon.com

* Hướng dẫn tạo web miễn phí: www.Taoweb.com

* Nhà đầu tư VN: www.investor.com.vn

@VỀ MICHAEL CHUNG:

- Hiện là Sales Manager tại Hotdeal.vn

- Tư vấn chiến lược tối ưu marketing, kinh doanh online cho các dự án, doanh nghiệp