Thích ăn đồ ăn ngon, mua sắm đi chơi với bạn bè tụ tập chém gió