Thích ăn kiwi ,sống ở quảng ninh ,thích maga ,âm nhạc ...v.v