Tôi thích ăn hải sản và thích đi du lịch khám phá mọi nơi