lozi-default-thumbnail

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Đồ ăn

Sần sật miến trộn ngon ở Sài Gòn thanh đạm cho những ngày chán cơm

39.502 lượt xemNgày tạo 10/12/2015

[Hồ Chí Minh] Miến trộn ngon muốn ăn phải có thổ địa đó. Vậy thì hãy để Lozi làm "thổ địa" cho các bạn. Chỉ cần Ghim lại hay Quan tâm cả Bộ sưu tập để khám phá dần những đĩa miến trộn chỉ thổ địa mới biết thôi nghen!

Ảnh có trong bộ sưu tập

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Sự kiện nổi bật