Ăn cơm mẹ nấu 😂, ở mẫn xá long châu yên phong bắc ninh