lozi-default-thumbnail

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Đồ ăn

Nướng

39.969 lượt xemNgày tạo 14/12/2015

Ảnh có trong bộ sưu tập

Địa điểm xuất hiện trong bộ sưu tập

Sự kiện nổi bật