Thích ăn kjoai tây.. thỉnh thoảng đá bóng gần nhà.