To Be Honest - New is always better.

> Seller có tâm nhất vũ trụ.

> Nhận Ord vài món quần, món áo, món giày, món dép.

> Nhận Ord vài món phụ kiện linh tinh.