lozi-default-thumbnail
Cơm tấm - 20458 ha.occ.7 - Cơm 123 - Kim Mã - 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cơm tấm

Giá tiền: 80.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hà Ốcc @ha.occ.7

  • 9:41, 17 tháng 11, 2014

Cơm ngon quá đi 😂 Mỗi tội mực chiên hơi khô còn gà sốt thì phải nói là quá ngon huhu