lozi-default-thumbnail
Bánh mì gà xé nước tương - 217061 nhi.hip.9 - Highlands Coffee - Hoàng Đạo Thúy - 17 T1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bánh mì gà xé nước tương

Giá tiền: 19.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 17 T1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhi Híp @nhi.hip.9

  • 2:27, 27 tháng 12, 2015

Sốt ngon, nhiều gà, 19k thôi