lozi-default-thumbnail
Bingsu sầu riêng - 2620811 dada1 - IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu - 49 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Bingsu sầu riêng

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 49 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mèo lười @dada1

  • 18:28, 17 tháng 2

Ngon + béo + thơm 🤣🤣💘💘💘💘