lozi-default-thumbnail
Bò khô chấm trứng kiến vàng - 229150 karuki34 - Vuvuzela Beer Club - Nguyễn Bỉnh Khiêm - 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bò khô chấm trứng kiến vàng

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vũ Vân @karuki34

  • 0:49, 11 tháng 1, 2016

Món để nhậu với beer thì ok 🍻