lozi-default-thumbnail
Bò mỹ nướng đá - 227802 karuki34 - Vuvuzela Beer Club - Nguyễn Bỉnh Khiêm - 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bò mỹ nướng đá

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vũ Vân @karuki34

  • 21:55, 9 tháng 1, 2016

Ngon dã man luôn, miếng bò to mà mềm 😋