lozi-default-thumbnail
Buffer nướng - 2056889 phamvinh48 - King BBQ - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Buffer nướng

Giá tiền: 267.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: King BBQ - Vincom Center
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vinh Phạm @phamvinh48

  • 19:19, 5 tháng 12, 2016

Rất ngon ăn rất đã