lozi-default-thumbnail
Buffet tối cuối tuần - 171564 anthuy3 - Nhà Hàng Buffet Hoàng Yến - Bitexco - 2 Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh

Buffet tối cuối tuần

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 2 Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh

An Thuỳ @anthuy3

  • 20:39, 5 tháng 11, 2015

Thùy An