lozi-default-thumbnail

Cafe trắng

Thể loại: Đồ ăn
Địa chỉ: 190 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Quận 10, Hồ Chí Minh
hanhho96

Ngô Thành Phong @hanhho96

  • 12:45, 14 tháng 7, 2017

Cf ở đây có hương vị mới lạ và rát độc đáo, nếu ai mê những điều mới lạ nên đến thử