lozi-default-thumbnail

Choco bana

Giá tiền: 65.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: SNOW Cafe
Địa chỉ: 103 Trương Định, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Na ÀNa @enhoxiupehem

  • 15:34, 3 tháng 4, 2016

Vụn bánh rắc lên khá ngon, thơm mà hơi ngọt