lozi-default-thumbnail
Cơm gà 123 + canh ngao - 2438786 linhnhim2 - Cơm 123 - Kim Mã - 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cơm gà 123 + canh ngao

Giá tiền: 100.000 đ
Thể loại: Đồ ăn
Địa điểm: Cơm 123 - Kim Mã
Địa chỉ: 365 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Linh Nhím @linhnhim2

  • 10:15, 13 tháng 1

🍛🍲🍛🍲🍛🍲🍛🍲🍛🍲🍛